Milé športovkyne, športovci…
Nemajte mi to za zlé, ale v duchu úcty jeden k druhému a zodpovednosti nielen za svoju osobu, ale rovnako aj za firmu a služby, ktoré sú mojou súčasťou a ktoré ponúkam, som nútená pristúpiť k ďalšiemu pravidlu, ktoré urobí váš i môj prístup k tréningom trošku korektnejší.?
Skupinové tréningy máme usporiadané a myslím, že to funguje podľa pravidiel a docielili sme elimináciu neskorých odhlásení z tréningov a zvýšili vašu zodpovednosť.
Rovnako k tomu od DNEŠNÉHO DŇA budem pristupovať pri tréningoch INDIVIDUÁLNYCH, preto platí nasledovné:
– Ranné tréningy, teda tie, ktoré sa konajú v časoch od 7.00 h do 11.00 h NEBUDE MOŽNÉ zmeniť ,,o 5 minút 12″, teda ani hodinu pred samotným začiatkom!!! Tieto tréningy môžete zrušiť, zmeniť, do 20.00h predchádzajúceho dňa.
– Ostatné osobné tréningy je možné rušiť a upravovať max. 3 HODINY pred ich začiatkom.
– V opačnom prípade Vás budem považovať za zúčastnených tréningovej jednotky a na nasledujúcom stretnutí buď odškrtneme vstup, alebo pristúpime k sankcii vo výške daného tréningu.
Verím, že pochopíte moje rozhodnutie a s plnou vážnosťou to budete akceptovať. Ide mi predovšetkým o Vás, moje klientky a klientov, ktorí chcú, no z kapacitných dôvodov sa nedostanú na tréning, aj keď by možno v konečnom dôsledku mohli.
Samozrejme, sú v živote udalosti, ktoré naozaj neovplyvníme, tie budem ľudsky akceptovať, ale ak dôvod nestojí za uverenie a nemá skutkovú podstatu, prosím, ani sa neunúvajte o vysvetlenie, lebo pre tieto situácie som až „priveľký dobrák“, a to pri všetkej skromnosti ?.
,,Tak, ako si vážime sami seba, nestrácajme úctu k druhým.“