CENNÍK SLUŽIEB

VSTUP
dospelý 3,70 €
študent  3,20 €
skupinové cvičenie  4,50 €
SM systém (skupina) 4,50 €
SM systém individuálne 12,00 €
jednorázovo s trénerom 16,00 €

 

PERMANENTKA
mesačná bežná 27,00 €
mesačná študentská 25,00 €
10- vstupová 33,00 €

20- vstupová

61,00 €

skupinový tréning

43,00 

 

DIAGNOSTICKÉ MERANIE

váha TANITA  

 (hmotnosť, BMI, % telesného tuku, % telesnej tekutiny, kg svalovej hmoty, fyzická kondícia, BMR, metabolický vek, úroveň viscerálneho tuku, % telesného tuku a kg svalovej hmoty v jednotlivých končatinách a v trupe.

5,00 €

váha INBODY

podrobné diagnostické meranie v tlačenej podobe

25,00 €

váha INBODY

opakované meranie

20,00 €

 

SLUŽBY TRÉNERA A VÝŽIVOVÉHO PORADCU

Jedálniček na mieru s meraním IN BODY (vstupné i výstupné meranie)

115,00 €
ONLINE jedálniček (bez merania IN BODY) 90,00 €
Následný stravovací plán  zľava 10% zľava 10%

 

 

BALÍKY SLUŽIEB